Løbstilmelding

 

Efter drøftelse bl.a. på generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget følgende nye regler for betaling af løbs tilmeldinger, gældende fra 2015:

Alle medlemmer tilmelder og betaler selv.

En gang om året (senest 15/9 af hensyn til udfærdigelse af årsregnskab) kan man samle sine tilmeldinger sammen og sende en ansøgning om at få refunderet sine løbsgebyrer.

Refunderingen gives til de medlemmer (eller ved D/P deres forældre) som har hjulpet til vore arrangementer / når du har hjulpet.

Refunderingen gives IKKE til løb man har tilmeldt sig, men ikke dukket op til, ligesom der kun gives til almindelig tilmeldingsgebyr. Eftertilmeldinger står man selv for, uanset grund.

Til Randers Bike Week, Youth Tour og lignende løb ydes der ikke tilskud til.
Til Tour de Himmelfart vil der være betaling som tidligere år.

Til DCU landsholdssamlinger ydes der tilskud til rytteren men ikke ledsagere.

Regninger / mails fra DCU med kvittering for betaling sendes til kasseren.

Der kan max. refunderes 500 kr. pr. år pr. rytter.

Følgende store arrangementer vil der være behov for frivillige hjælpere

Vinter træningslejr
Landevejsløb
Motionsløb Rundt Om Horsens
 

rtyrtyrty
Thrane.nu