Mandag, 26. November 2018

Generalforsamling

Horsens Amatør Cykleklub indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 26. November 2018 kl. 19.00

I klubhuset på Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens.

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  1. Formand Thomas Degn (modtager ikke genvalg)
  2. Bestyrelsesmedlem Margareta Runliden (modtager ikke genvalg)
  3. Bestyrelsesmedlem Henrik Pedersen (modtager ikke genvalg)
  4. Kasserer Bettina Juliussen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 18. november.

 

rtyrtyrty
Thrane.nu