Onsdag, 06. November 2019

Generalforsamling d. 25/11 2019

Generalforsamling

 

Horsens Amatør Cykleklub indkalder til ordinær generalforsamling

 

Mandag den 25. November 2019 kl. 19.00

 

I klubhuset på Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens.

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3.   Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Forelæggelse af kontingent

5.   Indkomne forslag

6.    Valg af:

        a.    Formand Anders Juul Jensen (modtager genvalg)

        b.    Bestyrelsesmedlem Frederik Mailund Lassen (modtager ikke genvalg)

        c.     Bestyrelsesmedlem Jannik Schütz Roungkvist (modtager ikke genvalg)  

7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 17. November 2019

 

 

 

Bestyrelsen

rtyrtyrty
Thrane.nu