Generalforsamling 30. november 2020 kl. 19.00 i klubhuset

4. november, 2020

Så er det tid til den årlige generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

Ifm. afholdelse af generalforsamlingen, følger vi CORONA anvisningerne og sikrer siddepladser med god afstand. 
Der er håndsprit ved indgangen og der skal bæres mundbind når man går til og fra sin siddeplads.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4) Forelæggelse af kontingent til godkendelse

5) lndkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er kasserer: Bettina Juliussen, Bestyrelsesmedlemmer: Lasse Nytofte Pedersen, Daniel Svingel, Pia Madsen og desuden valg af bestyrelsesmedlem til den ubesatte post fra generalforsamlingen 2019 - denne post er gældende frem til 2021)

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

/Bestyrelsen
 

 

 

 

rtyrtyrty
Thrane.nu