Horsens Amatør Cykleklub samarbejder med Horsens Kommune om talentudvikling.

Horsens Amatør Cykleklub er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes Team Danmark aftale. Formålet med aftalen er at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune.

Udpegning til prioriteret idrætsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter idrætsgrenen, samt at klubben er udpeget af forbundet som et centralt talentudviklingsmiljø indenfor den respektive idræt. Derudover forudsættes det også, at der er et nationalt og internationalt resultatperspektiv i forhold til at udvikle talenter til national eller internationalt eliteniveau.

Talentudviklingen i Horsens Kommune har fokus på at skabe sammenhængende talentudviklingsmiljøer, hvor sport og uddannelse går hånd i hånd. Derfor kan idrætstalenterne i kommunen kombinere deres folkeskoleuddannelse fra 7.-9. klasse eller deres ungdomsuddannelse med deres idræt, uden at skulle gå på kompromis nogen af stederne.

På folkeskoleniveau kan talenterne søge om optagelse på Talent-Idrætsklasserne i 7.-9. klasse på Langmarkskolen, mens der på ungdomsuddannelserne i regi af Sportscollege Horsens er samarbejde med Learnmark, Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole om kombination af en ungdomsuddannelse med en stor træningsmængde som eliteatlet.

 

Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser 7.-9. klasse:

Du kan søge om optagelse på Talent-Idrætslinjen på Langmarkskolen, uanset hvilken skole du går på i dag.

Optagelseskrav:

  •  Dyrke idræt på højt niveau.
  •  Være motiveret til at dygtiggøre dig indenfor idrætten og i skolen.
  •  Udfylde et ansøgningsskema med en udtalelse fra din nuværende træner og din nuværende skole.

 

Læs mere om Talent-Idrætsklasserne her

 

Sportscollege Horsens:

Sportscollege Horsens er et spændende tilbud til dig som har ambitioner og talent, og gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et unikt elitemiljø med moderne faciliteter samtidig med, at du tager en 10. klasse, HHX, HTX eller en almen gymnasial uddannelse i Horsens.

Sportscollege Horsens blev dannet i august 2006 i et samarbejde mellem en række sportsklubber og uddannelsesinstitutioner i Horsens.

Sportscollege Horsens samarbejder tæt med byens eliteklubber, og alt tilmelding og administration til Sportscollege Horsens foregår via klubberne i de respektive idrætsgrene.

 

Læs mere om Sportscollege Horsens her

rtyrtyrty
Thrane.nu